Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

·         ΔΕΛΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ (ΑΡΗΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         ΖΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

           Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         ΤΣΙΑΛΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

            Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

·         ΑΡΓΥΡΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

           ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

·         ΛΟΥΒΑΡΗ ΦΙΛΙΩ

        ΑΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

·         ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

        ΤΑΜΙΑΣ

·         ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

       ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ

·         ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

         ΓΕΝ. ΕΦΟΡΟΣ

·        ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ

·         ΚΑΛΟΥΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

    ΜΕΛΟΣ

·         ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΛΟΣ